Prihlásiť sa

Chcete se opýtať? Zavolajte nám na +421 903 411 924

Organizátor zájazdov a predajca vstupeniek formuly 1 powered by Prima Italia since 2007

Menu 0
  • Home
  • Informácie o poistení

Informácie o poistení

Sadzobník cestovného poistenia pre účastníkov zájazdu – 2021

Ke stažení - cestovní pojištění a připojištění online

Typ poistenia Grand Prix – Europa (EU)  Grand Prix – Europa (GB, Azerbajdžan)  Grand Prix – Svet 
dospelý dieťa do 15 roku veku dospelý dieťa do 15 roku veku dospelý dieťa do 15 roku veku
A30 1,80 € 1,10 € 2,30 € 1,50 € 3,00 € 2,30 €
A60 2,30 € 1,50 € 3,50 € 2,30 € 4,20 € 2,90 €
A90 2,90 € 1,80 € 3,80 € 2,50 € 5,40 € 3,70 €
A30 Pandemic 2,70 € 1,90 € 3,80 € 2,70 € 5,80 € 4,20 €

Uvedené ceny sú za jeden deň poistenia

Balíky zahŕňajú: poistenie zrušenia objednaných služieb v prípade choroby, úrazu, živelnej udalosti a trestného činu. úmrtia poisteného, úmrtie blízkej osoby.

Balík poistenia A30 – 80% stornopoplatku, max 1 130 € / 1 os., celkom max. 3 390 €
Balík poistenia A60 – 80% stornopoplatku, max 2 260 € / 1 os., celkom max. 6 790 €
Balík poistenia A90 – 80% stornopoplatku, max 3 390 € / 1 os., celkom max. 10 180 €

Nový balík poistenia A30 PANDEMIC

s rozšíreným krytím nákladov spojeným s ochorením klasifikovaným Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia / pandémia alebo s podozrením na toto ochorenie (napr. COVID-19), a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo iným orgánom štátnej správy označené ako rizikové, rozširujúci základný balík A30 o nasledujúce riziká:

Balík poistenia A30 PANDEMIC sa vzťahuje na všetky krajiny sveta v súlade so zvolenou územnou platnosťou poistenia, a to bez ohľadu na epidemiologickú situáciu v cieľovej alebo tranzitnej krajine.

Nárok na poistné plnenie z poistenia PANDEMIC vznikne za podmienky, že:

– vycestovanie nastalo z územia Slovenskej republiky alebo z krajiny trvalého pobytu poisteného a v čase platnosti poistnej zmluvy. Pri nesplnení tejto podmienky poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.

– škodová udalosť bola hlásená poisťovateľovi alebo poskytovateľovi asistenčných služieb (EuroCross Slovakia) najneskôr 24 hodín po vzniku podozrenia, resp. po nariadení karantény z dôvodu podozrenia na ochorenie klasifikované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia / pandémie. Pri nesplnení tejto podmienky poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie

Upozornenie: Balík poistenie A30 PANDEMIC nemožno dojednať pre osobu nad 70 rokov. Balík poistenie A30 PANDEMIC nemožno dojednať, ak by poistenec v deň začiatku poistenia (platnosť poistenia od) dovŕšil 70 rokov.

Poistenie PANDEMIC klient PI_2021

  • 100% garancia doručenia vstupeniek
  • Autorizovaný predajca vstupeniek
  • Exkluzívna ponuka VIP vstupeniek
  • 9 klientov z 10 odporúča naše služby
  • Overená kvalita služieb od roku 2007
  • Partner okruhov Grand Prix F1